ก่อนจะเริ่มลงทุน เราควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่

ตลาดหลักทรัพย์ :www.set.or.th
Settrade: www.settrade.com สามารถเริ่มต้นได้ที่ "Beginner Zone"
อบรมสัมมนาผ่าน TSI : www.tsi-thailand.org
Facebook : เข้าไปคุยกับเพื่อนนักลงทุนได้ที่ www.facebook.com/settradeclub
หนังสือหุ้น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หุ้น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อตกลงและเงื่อนไข